Ekstraordinær generalforsamling i Tysnes Kraftlag AS

Det vert ekstraordinær generalforsamling i Tysnes Kraftlag AS måndag 7. mai 2018 kl. 18.00 i Grendatun, Uggdal.

Sakliste:

1.    Opning av møtet, og godkjenning av innkalling og sakliste

2.    Val av 2 personar til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiar

3.    Samanslåing av verksemdene til Tysnes Kraftlag AS og BKK AS

Saksdokument:

Tysnes Kraftlag - BKK - liten.jpg