Prisar på anna arbeid

Prisar per 01.01.2016 (inkl. mva)

Stenge- og opningsgebyr straumkr. 2.000,-
Stenging/opning utanom arbeidstidkr. 3.750,-
Opp- og nedtaking av byggeskapkr. 2.500,-
Frå- og tilkopling utan endring av anleggkr. 2.500,-
Oppsetjing vegljos på eksisterande stolpekr. 5.000,-
Oppsetjing av ny stolpe for vegljoskr. 7.500,-
Tilknyting av anlegg (230 V)kr. 400,- pr. Ampere