Tilsette

Namn

Lars Enes
Eli Espeland
Monica Lavik Frøkedal
Helge Hystad
Oddvar Thuen
Kjetil Støle
Odd Arild Langeland
Roald Nesse
Bjørn Tore Espevik
Terje Instøy
Knut Aga
Frank Ruben Bratland
Marius Lepsøe
Karsten Heldal
Iain David Parker
Andreas Frøyseth
Olav Sigurd Espelund
Vegard Kleppe
Mads Støle

Stilling

Dagleg leiar / avdelingsleiar nett
Kundehandsamar
Kundemottakar
Planleggar
Driftsingeniør
Driftsingeniør
Montør/materialforvaltar
Montør
Montør
Montør
Montør
Montør
Montør
Fibermontør
Fibermontør
Montør
Montør
Lærling
Lærling

Direkte innval

53 43 00 63
53 43 00 64
53 43 00 61
53 43 00 73
53 43 00 67
53 43 00 68
53 43 00 65