Tilsyn

Gjennom konsesjonen som er gjeven til Tysnes Kraftlag er vi pålagd å føre tilsyn med elektriske anlegg i vårt konsesjonsområde. Dette tilsynet er kalla DLE (det lokale eltilsyn).

DLE er regluert av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og skal gjennomføre tenester beskrive i instruks for det lokale elektrisitetstilsyn kvart år.

Som kunde kan du ta kontakt med DLE ved Tysnes Kraftlag om du har spørsmål om tryggleiken i ditt elektriske anlegg.