Bilete til kraftlagskalendaren 2014

orig_e2d4eb99-a19b-41d0-9b05-d824900b8219.jpg

Sit du på gode bilete frå Tysnes?

Send dei til oss, og få dei trykt i kalendaren vår!
Alle bileta som vert nytta i kalendaren vert honorert.

Det må vera digitale bilete i original storleik, og av god kvalitet.

Du kan senda bileta til firmapost@tysnes-kraftlag.no,
eller leggja dei over på ein CD som du sender oss.

Bileta må vera oss i hende innan 15. oktober 2013.
NB! Maks 5 bilete per person, så plukk ut dine beste bilete!

Me tek atterhald om at innsendte bilete også kan verta nytta på våre internettsider.