Gåver til ålmennyttige føremål

Tysnes Kraftlag deler ut gåver til ålmennyttige føremål.
Dei siste 3 åra har kraftlaget bidrege med meir  enn 3,5 millionar kroner til Tysnes-samfunnet.
I 2013 gav årsmøtet kr. 400 000 til Tysnesfest og Reksteren IL.
 I tillegg vart det delt ut kr. 350 000 til følgjande lag og organisasjonar:

Namn Gåve

Tysnesfest, utført arbeid kr 50 000
Tysnesfest kr 40 000
Njardar/Tysnes kr 30 000
Tysnes IL kr 30 000
Tysnesingen kr 30 000
Tysneshallen kr 28 800
Tysnes Skulekorps kr 20 000
Tysnes Røde Kors kr 20 000
Tysnes skule kr 8 737
Kongsvik Grendalag kr 7 500
Stjernereiso Barnehage kr 7 095
Venelaget for jåttmuseet kr 6 000
Flateråker bedehus kr 5 000
Årbakka Handelsstad kr 5 000
Solstråleøya venelag kr 5 000
NM i brukshest på Tysnes kr 5 000
Tysnes Næringsråd kr 5 000
Juleshowet 10. klasse kr 5 000
Onarheim Bygdalag kr 5 000
Tysnes Ungdomsråd kr 5 000
Basargevinstar kr 5 000
Tysnes Bedehus kr 5 000
Sponsing av ulike avisannonser kr 5 000
Tysnes Husflidlag kr 3 000
Kulturarbeidsgruppa i Tysnes kr 3 000
17. mai i bygdene kr 3 000
Siglarlaget Njord kr 2 000
Lunde idrettslag kr 2 000
Tysnes Sogelag kr 2 000
Tysnes Bondekvinnelag kr 1 056
Tysnes Sauavlslag kr 1 000

Sum kr 350 188