Ekstremvèret "Tor" - vis aktsemd!

I samband med ekstremvèret "Tor", vil me be om at ein viser aktsemd ved eventuelle hendingar i straumnettet.

•  Leidningar som har falle ned må ikkje rørast, og ein må halda god avstand.

•  Trer og andre gjenstandar som ligg over leidningar må ikkje rørast, og ein må halda god avstand.

•  Kraftlaget må varslast dersom situasjonar som nemnd ovanfor vert observert.

Vakttelefon: 482 28 182