Les av målaren - vinn flaxlodd

I samband med overgang til nytt målesystem, er me pålagt å få inn målaravlesing frå alle kundane våre i sommar.

Alle som les av målaren frå 15. mai til 15. juni er med i trekninga av flaxlodd. Me trekkjer ut 5 vinnarar som får 5 flaxlodd kvar.

Du kan melde inn avlesing på "Mi energiside", SMS til 2258 (må vera registrert på din mobiltelefon), telefon 80068222, eller ring sentralbord 53430050 (kl. 07.30 - 15.00).

Hugs at du kan melda inn målarstand når du vil, det treng ikkje vera den 1. i månaden.