Litt info om den nye AMS-målaren

Det er utarbeida ein enkel brukarmanual der du kan sjå kva informasjon du kan lesa av på målaren.

I tillegg finn du informasjon om korleis du no bør gjera det dersom du i ein periode ynskjer å stengja av straumen i bustaden, for eksempel ved “vinterstenging” av fritidsbustad. For at me framleis skal ha kontakt med målaren er det viktig at ein då ikkje koplar ut hovudsikringen, men at ein nyttar brytaren i målaren.

- Brukarmanual

Målar.jpg