Medlemsmøte

Det vert medlemsmøte i Tysnes Kraftlag SA måndag 19. februar kl.18.00 i Grendatun, Uggdal.

Tema for møtet vert:

Informasjon om transaksjonsavtale med BKK AS, og omdanning av samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA, til aksjeselskap, Tysnes Kraftlag AS, i samband med transaksjonen.

Alle medlemer vil på førehand ha motteke informasjon om omdanninga.

Det vert høve til å stilla spørsmål i høve utsendt informasjon.

Styret for Tysnes Kraftlag SA

 

Tysnes Kraftlag - BKK - liten.jpg