Saksdokument til årsmøte

Det vert årsmøte i Tysnes Kraftlag SA onsdag 17. juni 2015 kl. 17.00, i Tysnes Kraftlag sitt administrasjonsbygg i Våge. Under finn du saksdokumenta til årsmøtet. Desse kan og hentast i resepsjonen i administrasjonsbygget, eller bli sendt til dei som særskilt ber om det.

- Saksutgreiing

- Årsmelding

- Rekneskap

- Revisjonsmelding

Etter årsmøtet vert det orientert om samarbeidsprosjektet "Utgreiing av felles nettselskap" for dei fire samvirkelaga Austevoll, Fitjar, Fusa og Tysnes Kraftlag SA.  Dette som ei mogeleg løysing på nye rammevilkår føreslått i innstillinga til ny Energilov.

Fullmaktskjema finn du her.