Utdeling av gåver etter søknad i 2015

Tysnes Kraftlag har delt ut kr 200.000,- i gåver

Tysnes Kraftlag deler ut  200.000 i gåver til lag og organisasjonar i Tysnes for 2015.

Det kom inn mange gode søknader innan den kunngjorde søknadsfristen.

I retningslinene våre heiter det at born, ungdom og arbeid for desse skal vere føretrekte mottakarar av økonomisk støtte frå kraftlaget. For kraftlaget er det viktig at bygdene på Tysnes er attraktive og levande plassar for innbyggjarane.

Desse har fått støtte i 2015:
Lundehagen 2 ve og vel                                    20.000
Vågsmarka vel                                                   20.000
Hålandsneset grendelag                                  15.000
Vodlatun forsamlingshus                                 15.000
Onarheim bygdalag                                         15.000
Tysnes bedehuslag                                          15.000
Siglarlaget Njord Tysnes                                 10.000
Uggdal idrettslag                                             10.000
Øykjaskoro(bevaremeg)vel                             10.000
Solstråleøya venelag                                        10.000
Kongsvik grendalag                                         10.000
Lundegrend idrettslag                                       7.500
Tysnes sogelag                                                  7.500
Tysnes musikklag                                              7.500
Sør-Reksteren bedehuslag                               5.000
RødeKors friluftsliv og førstehjelp Tysnes       5.000
Venelaget 333 Gjerstadstølen                          4.000
Tysnes skulekorps                                             4.000
Tysnes kammerkor                                            2.000
Tysnes bygdekvinnelag                                     2.000
Tysnes støtteforening for indremisjonen         2.000
Tysnes musèlag                                                 2.000
Tysnes husflidslag                                             2.000

Årlege sponsoravtalar for kr 90.000
I tillegg til den årlege gåveutdelinga, har Tysnes Kraftlag òg faste årlege sponsoravtalar. Njardar Tysnes, Tysnes IL, Tysnes skulekorps og Anna Dorthea Espevik får til saman  kr 90.000 i året.