Vår Energi

I vårutgåva av Vår Energi kan du lese om uredelege straumseljarar og kva salstriks du bør passe deg for. Du kan også lese om lokale straumselskap som medverkar til levande og konkurransedyktige lokalsamfunn ved å byggje fibernett.

I åra framover skal dessutan nettselskapa investere store summar i straumnettet. Det vil gi auka nettleige, men også eit nett som er godt rusta for utfordringane i framtida. På regionsida finn du detaljert informasjon om utviklinga i området ditt.

Du finn råd om korleis du kan få betalt for å utføre energitiltak, og kva du har lov til å utføre av elektrisk arbeid heime. Les også om korleis du kan unngå brann i komfyren.

Premiekryssordet er også med denne gongen. Det same er premiekonkurransen.

Du fekk Vår Energi i postkassen i veke 18, men du kan og lesaden som pdf her.