El-tryggleik

Me leverer eit produkt som er svært nyttig, men som kan vere farleg om det er feil i utstyr, eller at utstyr vert feil brukt. Eit generelt råd er at kvar enkelt må skaffe seg kunnskap om bruk av utstyr og anlegg, kontrollera anlegget sitt jamleg og utføra naudsynt vedlikehald. Det er heller aldri feil å kople frå anlegg som ikkje er under oppsyn eller i bruk.
 
For meir informasjon om el-tryggleik kan du besøkja nettsida elsikkerhetsportalen.no