Fiberutbygging

Me har sidan år 2000 arbeida med fiberframføring til private og næring på Tysnes.

Fibersatsinga har vore vellukka, og me har per i dag over 90% av alle fastbuande husstandar som kundar på dette nettet.

Innhaldet vert levert av Tysnes Breiband.