Kontaktinformasjon

Postadresse:

BKK Nett avd. Tysnes
Teiglandsvegen 7
5680 Tysnes
 
Telefon: 53 43 00 50
Vakttelefon: 482 28 182
E-post: firmapost@tysnes-kraftlag.no

Administrasjon

Tlf. 53 43 00 50
Sentralbord vil normalt vera ope kvardagar kl 0730 - 1500.
Julafta og nyttårsafta held me stengt.
Du kan òg senda mail til firmapost@tysnes-kraftlag.no

Feilmelding - når straumen er borte

Tlf. 482 28 182
Kvardagar kl 0730 - 1500 kan feil på nettet meldast inn på tlf. 53 43 00 50.