Leveringsplikt

Dersom du ikkje har vald ein kraftleverandør, har me som nettselskap plikt til å levera kraft til deg, til ein pris som er høgare enn du normalt vil kunna få frå ein vanleg kraftleverandør. Dette vert kalla leveringsplikt, og er kun meint som ein midlertidig ordning inntil du har skaffa deg vanleg kraftleverandør.

Du kan lesa meir om leveringsplikt på BKK sine nettsider.