Meld flytting

Er du på flyttefot, er det viktig at du får meldt ifrå om dette til oss. Hugs å lesa av straummålaren.
Du kan nytta skjema nedanfor ved flytting.

Anleggsopplysningar
Opplysningar om den som flyttar ut
Opplysningar om den som flyttar inn