Om nettleiga

Nettleiga er det du betaler for å vera knytt til BKK Nett sitt linjenett.

Nettleiga i Noreg er regulert av NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat. BKK Nett får kvart år vedteke ei total ramme for kor mykje nettleige som kan krevjast inn.