Skifte kraftleverandør

Elektrisitetsleveransen består av to delar, ein monopolregulert del (nettselskap) og ein konkurranseutsett del (kraftleverandørar). Dette inneber at kundar må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med ein kraftleverandør.

Inntil du har valt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrare vilkår enn normalt. Denne leveransen kallast leveringsplikt og er kun meint som ei midlertidig løysing.

Les meir om leveringsplikt her.

Leverandørbyte – korleis gjennomføre leverandørbyte

Det er kostnadsfritt å byte kraftleverandør. Nettselskapet skal leggje til rette for at kundar skal gjennomføre leverandørbyte.

Vi vil likevel anbefale deg å besøkje konkurransetilsynet sin kraftprisoversikt: www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser. Her vil du kunne samanlikne tilbod frå dei ulike kraftleverandørane som leverer kraft i din bustadkommune.

Ta kontakt med kraftleverandør og hugs å ha følgjande opplysingar tilgjengeleg når du skal bestille:
Målepunkt_ID – denne finn du på fakturaen

Fødselsdato
Namn (må vera same som er registrert hos Tysnes Kraftlag nett)

Meir informasjon finn du her