Tilsette

Namn
Lars Enes
Eli Espeland
Elin Anita Erstad
Ingrid Haaland
Marius Lepsøe
Monica Lavik Frøkedal
Oddvar Thuen
Kjetil Støle
Odd Arild Langeland
Roald Nesse
Bjørn Tore Espevik
Terje Instøy
Knut Aga
Frank Ruben Bratland
Iain David Parker
Andreas Frøyseth
Olav Sigurd Espelund
Vegard Kleppe
Mads Støle

Stilling
Driftsleiar Tysnes / seniorrådgjevar
Kundehandsamar / sakshandsamar
Kundehandsamar BKK Breiband
Dagleg leiar BKK Breiband
Målaransvarleg
Lønsmedabeidar
Ingeniør / rådgjevar
Ingeniør / arbeidsplanleggar
Montør
Montør
Montør
Montør
Montør
Montør
Fibermontør
Montør
Montør
Lærling
Lærling

Direkte innval
53 43 00 63
53 43 00 64
53 43 00 50
53 43 00 78
53 43 00 73
53 43 00 61
53 43 00 67
53 43 00 68