Tilsyn

Gjennom konsesjonen som er gjeven til BKK Nett er me pålagd å føre tilsyn med elektriske anlegg i vårt konsesjonsområde. Dette tilsynet er kalla DLE (det lokale eltilsyn).

DLE er regluert av DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) og skal gjennomføre tenester beskrive i instruks for det lokale elektrisitetstilsyn kvart år.

Meir info om DLE kan du finna på BKK sine heimesider.