Tvistesaker

Er du ueinig i faktura eller misnøgd med tenester levert av oss, ynskjer me at du tek kontakt med oss slik at me kan prøva å løysa problemet saman.

Skulle du føla at du ikkje når fram, kan du gå viare med saka til Elklagenemnda.
Elklagenemnda handsamar klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukarkundar.
Les meir om elklagenemnda på www.elklage.no