Vegljosmelding

Du kan no enkelt melda om slokna vegljos til oss ved hjelp av skjemaet under. Skjemaet kan og nyttast til andre meldingar du ynskjer å gje oss om eit vegljos.

Kvart vegljos er merka med eit nummer nede på stolpen. Dette nummeret treng me for å veta kva vegljos det gjeld. Sjekk derfor dette før du fyller ut skjemaet, eller før du tek kontakt med oss på annan måte.

Alle felta må fyllast ut!